informacje o Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), jego statucie, finansowaniu oraz ubezpieczeniach.


Narodowy Fundusz Zdrowia

Statut Narodowego Funduszu Zdrowia, jego finansowanie, ubezpieczenia oraz ustawa o NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

NFZ czyli Narodowy Fundusz Zdrowia

 

data publikacji 29.06.2007

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia leczy ludzi. Nie dosłownie oczywiście. Jest to organizacja, która pośredniczy między pacjentami, a państwem. Finansuje świadczenia zdrowotne oraz refunduje leki.
Do najważniejszych organów należą Rada Funduszu i Prezes. Ponadto każde województwo ma swoje rady Funduszu oraz dyrektorów. Rada powoływana jest przez głowę państwa na okres 5 lat, natomiast sama Rada powołuje Prezesa Funduszu. Najważniejszym dokumentem jest roczny plan finansowy. Corocznie fundusz dysponuje budżetem wysokości około 33 miliardów złotych.

Fundusz Zdrowia realizuje założone wcześniej zadania. Do jednego z najważniejszych należy analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz badanie jakości oferowanych usług. Ponadto Fundusz zajmuje się przeprowadzanie konkursów ofert, zawieraniem umów oraz nadzorowaniem realizacji i rozliczeń. Do zadań NFZ należy także wdrażanie oraz realizacja programów zdrowotnych, finansowanych przez Fundusz. Zajmuje się także prowadzeniem Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Dodatkowo Fundusz promuje zdrowy tryb życia, dociera do obywateli z informacjami dotyczącymi ochrony zdrowia.

W swojej krótkiej historii NFZ miał już kilku prezesów. Od 2003 roku stanowisko to piastowało 7 osób. Częste zmiany prezesów powodowane były wykrywanymi aferami korupcyjnymi, a także nieudolnością samych kandydatów na to stanowisko. Przyczyniały się do tego częste strajki lekarzy i pielęgniarek, które obecnie również trwają. Obecnie prezesem Funduszu jest Andrzej Sośnierz. W związku z obecnymi wydarzeniami nasuwa się pytanie: jak długo prezes utrzyma swoje stanowisko?

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Odwiedź także inne strony z ciekawymi artykułami:
Ministerstwo Edukacji Narodowej historia, rozporządzenia, ustawy. Bezrobocie w Polsce statystyki i dane. Hemoroidy objawy, przyczyny i leczenie.